Cần bán căn nhà tại Kim Hoàng Vân Canh Hoài Đức

1.970.000.000